REGULAMIN HOTELU

 1. Pokoje hotelowe wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 12:00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłaszać w recepcji do godz. 18:00 dnia poprzedzającego wskazany w rezerwacji termin wyjazdu. Hotel z przyjemnością uwzględni Państwa życzenie przedłużenia pobytu, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. W przypadku przedłużenia pobytu bez uzgodnienia tego z recepcji, rachunek Państwa zostanie obciążony kwotą adekwatną do czasu przedłużenia. W przypadku braku wolnych miejsc, rzeczy Gościa zostaną komisyjnie spakowane i zdeponowane.
 3. Ceny obejmują wybrany pakiet i podatek VAT, cennik pakietów znajdują się w Recepcji i na stronie internetowej oliviaspa.pl. Ceny podawane są w PLN.
 4. Po przybyciu Państwa do hotelu prosimy o dokonanie następujących czynności:
  -wypełnienie karty meldunkowej i pozostawienie jej w recepcji
  -odebranie karty pobytu z kluczem z recepcji i okazywanie ich przy posiłkach i korzystaniu z innych usług hotelowych
  -uregulowanie opłaty za pobyt w hotelu z góry
  UWAGA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA FAKTUR  OD 1.01.2020:

  Ze względu na zmianę przepisów podatkowych numer NIP do faktury należy podać przed uiszczeniem opłaty. Po wydrukowaniu paragonu fiskalnego bez numeru identyfikacji podatkowej wystawienie faktury nie będzie możliwe. Goście, którzy potrzebują faktury, proszeni są o podanie swoich danych podczas dokonywania rezerwacji/ płatności.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:
  – na ponad 14 dni przed rozpoczęciem pobytu Hotel zwraca kwotę równorzędną wpłaconemu zadatkowi,
  – w terminie poniżej 14 dni przed planowanym pobytem hotel zatrzymuje kwotę wpłaconego zadatku.
  Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji za dodatkową opłatą w wysokości 100 zł (po uzgodnieniu z recepcją) w miarę dostępności wolnych pokoi. Zmiana terminu odbywa się w obrębie terminów z taką samą kwotą za pobyt. W innych przypadkach Gość pokrywa kwotę różnicy za pobyt.
  Hotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie obliguje hotelu.
  – w dniu przyjazdu lub nie dotarcia Gościa w terminie rezerwacji do Hotelu skutkuje zatrzymaniem kwoty wpłaconego zadatku.
  – Hotel prowadzi akcje promocyjne, marketingowe w których może zastrzec całkowitą bezzwrotność zadatku. W takich przypadkach w komunikacie dotyczącym promocji znajduje się informacja o braku zwrotu zadatku.
  – w przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, hotel nie zwraca kosztów niewykorzystanego pobytu.
 6. Zapłacony pobyt nie upoważnia do zwrotu kosztów pobytu.
 7. Zakup i realizacja voucherów –Hotel prowadzi sprzedaż voucherów (bonów podarunkowych). Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez hotel. Termin ważności znajduje się na Voucherze – data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych: stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, epidemia).
  Voucher może być zrealizowany w terminie jego ważności, pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji. Realizacja voucherów możliwa tylko w terminach poza świątecznych i poza tzw. „długimi weekendami”.
  Voucher nie podlega zwrotowi. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.
 8. Restauracja serwuje posiłki w formie bufetu w godz.:
  śniadanie: 8:00 do 10:30
  obiadokolacja:17:00 do 19:30
 9. Zakaz wynoszenia z restauracji do pokoi jakichkolwiek elementów zastawy takich jak talerze, sztućce , filiżanki czy korkociągi,  a także wszelkich produktów spożywczych.
 10. Akceptujemy zwierzęta jednak prosimy o niewprowadzanie do strefy wellness , spa oraz restauracji.
 11. Osoby niezameldowane w hotelu proszone są o opuszczenie obiektu do godz. 22:00. Jeżeli Goście Państwa będą przebywać w pokoju hotelowym po godz. 22:00, pracownik recepcji ma obowiązek obciążyć Państwa rachunek za pobyt tej osoby, a osoba ta ma obowiązek wypełnić kartę meldunkową.
 12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.
 13. Utrata karty do zamka pokoju wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 20 zł .
 14. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości; hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 15. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, lub pisemnie na adres e-mail: biuro@oliviaspa.pl, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
 16. Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpisów pamiątkowych w księdze prowadzonej przez hotel, jeżeli jakość świadczonych przez nas usług spełnia bądź przewyższa Państwa oczekiwania.
 17. W hotelu znajduje się sejf hotelowy do Państwa dyspozycji. Uprzejmie prosimy o deponowanie w nim pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia wyżej wymienionych przedmiotów, jeżeli nie zostały one zdeponowane w sejfie hotelowym. Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie powyższych przedmiotów, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość, a także zajmują zbyt dużo miejsca.
 18. Hotel  ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami art. 846- 849 k.c. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 19. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za samochody Gości pozostawione na parkingu hotelowym.
 20. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości znajdujące się na terenie restauracji hotelowej i strefie wellness.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na koszt Gościa zlecającego dyspozycję wysyłki za zaliczeniem pocztowym. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres dwóch tygodni.
 22. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 23. W pomieszczeniach hotelowych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar (używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju), jego rozprzestrzenienie się oraz utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją na wypadek pożaru, znajdującą się w pokoju hotelowym.
 24. Na życzenie Gościa, SNFP – Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska – nieodpłatnie wypożycza Gościowi odbiornik TV do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu w Hotelu
 25. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia: w pokojach hotelowych, na korytarzach, w restauracji, w części rekreacyjnej, rehabilitacyjnej i SPA, salach konferencyjnych oraz toaletach ogólnodostępnych.
 26. Sprzątanie pokoi i ewentualne niezbędne naprawy odbywają się codziennie, podczas nieobecności Gościa w pokoju. Jeżeli nie życzą sobie Państwo sprzątania pokoju podczas Państwa nieobecności, uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego w recepcji.
 27. Przy każdorazowym opuszczaniu pokoju prosimy o dokładne sprawdzenie prawidłowego zamknięcia drzwi i okien.
 28. Korzystanie z sauny i basenu:
  -osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny i basenu wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna
  -osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia
  -nie zaleca się korzystania z sauny osobom bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, osobom z chorobami krążenia, osobom chorującym na cukrzycę, osobom nietrzeźwym, kobietom ciężarnym, kobietom w czasie menstruacji
  -po pobycie w saunie nie należy korzystać z jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego
  -regulacji urządzeń sauny może dokonywać wyłącznie pracownik obsługi
  -dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pieluchach
  -niedozwolone jest skakanie do wody
  -niedozwolone jest wchodzenie na teren basenu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

Skomielna Czarna 488
32-437 Skomielna Czarna
email: hotel@oliviaspa.pl
Numer konta bankowego: mBank 21 1140 1081 0000 3221 6100 1094

Wyznacz trasę
2019 © HOTEL OLIVIA**** SPA