Regulamin Korzystania z usług SPA w Olivia Medical SPA****

 

 • Hotel zaleca klientom rezerwację zabiegów na kilka dni przed ich planowanym terminem.
 • W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji klient może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych miejsc.
 • W przypadku nieprzybycia na umówiony zabieg pakietowy, niepoinformowania recepcji SPA o odwołaniu zabiegu co najmniej 1 godziny przed jego planowanym wykonaniem, zabieg przepada.
 • W przypadku spóźnienia się powyżej 10 minut na umówiony termin, Hotel zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu bez możliwości obniżenia ceny.
 • W przypadku nieprzybycia na umówiony zabieg, oraz nie poinformowania o tym fakcie recepcji SPA w terminie krótszym niż 12 godzin przed zabiegiem, skutkuje obciążeniem rachunku klienta Hotelu całą kwotą za zabieg (nie dotyczy zabiegów pakietowych).
 • Na terenie SPA zabrania się:

– palenia tytoniu

– wprowadzania zwierząt

 • Pracownik SPA ma prawo odmówić wykonania zabiegu w przypadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Hotel oraz pracownicy SPA nie ponoszą odpowiedzialności za biżuterię oraz inne kosztowności klientów wniesione na teren SPA.
 • Młodzież i dzieci do lat 18 mogą korzystać z usług SPA tylko za zgodą rodzica
  lub opiekuna.
 • Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia i zamknięcia SPA wynikających z przyczyn technicznych lub innych.
 • Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki
 • Regulamin obowiązuje od 06 maj 2019 r.